แวะเยือนเวนิส

แวะเยือนเวนิส นำโดยดร. ซูซานสเตียร์นักประวัติศาสตร์ศิลป์การเดินทางหกวันนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเมืองและสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึงการเยี่ยมชมมหาวิหารเซนต์มาร์คในเวลาไม่ถึงชั่วโมงและการเข้าถึงส่วนต่างๆของพระราชวัง Doge ซึ่งโดยปกติจะปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกับการเยี่ยมชมส่วนตัวเพื่อดูงานปูนปั้นที่ดีในศตวรรษที่ 16 Continue reading “แวะเยือนเวนิส”

วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมทีเป็นวัดสองวัดที่ตั้งอยู่ติดกัน คือ วัดชีปะขาว และวัดตลาด แต่มีเหตุทำให้ต้องรวมเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากกระแสน้ำเซาะเข้ามาใกล้พระวิหาร เมื่อเรื่องรู้ถึง “สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ 3 จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสงครามจัดการชะลอลากให้ห่างจากแม่น้ำเดิม (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) ได้เสด็จมาควบคุมการชะลอองค์พระให้พ้นจากกระแสน้ำเซาะตลิ่งพัง Continue reading “วัดป่าโมกวรวิหาร”