สืบภูมิปัญญาอาหารลดหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพ

ประเทศไทยได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาซึ่งได้รับการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของคนในพื้นที่นั้นๆ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป อัตลักษณ์บางอย่างถูกลืมเลือนและอาจสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจเช่นที่บ้านเนินทราย หมู่ 4 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาทำกินในย่านภาคกลางเมื่อประมาณครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

เมื่อความเจริญและวัฒนธรรมสมัยใหม่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เด็กรุ่นใหม่ก็เปิดรับอย่างเต็มอก จนหลงลืมความเป็นตัวตน ภูมิปัญญาที่อยู่กับคนรุ่นเก่าหลายอย่าง ก็จะค่อยเลือนลบหายไปทีละนิดๆ หากปล่อยไว้ให้เป็นแบบนี้ต่อไป คงยากที่จะรื้อฟื้นคืนกลับ ชาวชุมชนบ้านเนินทราย โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินทราย จึงร่วมกันส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการดูแลสุขภาพให้แก่เด็กและเยาวชน โดยได้ขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) “เรามีของดีก็รู้สึกเสียดายกลัวจะหายไป เราจึงลองมาช่วยกันรวบรวมภูมิปัญญาด้านการดูแลสุภาพแล้วถ่ายทอดให้แก่เด็กๆ กัน ก็ไปชักชวนแกนนำในชุมชน โดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุให้มาช่วยกัน” ฉวีวรรณ พินิชกชกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.วิหารแดง กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการชักชวนผู้สูงอายุและเยาวชนให้มาร่วมกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นั่นคืออาหาร แกนนำที่ร่วมกันทำงานจึงเลือก ข้าวหลามธัญพืช กวนข้าวทิพย์ กระยาสารท ขนมจีนน้ำยาป่า มาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รู้จักตำรับอาหารเพื่อสุขภาพที่ถ่ายทอดโดยผู้สูงอายุบ้านเนินทรายอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Writen by admin