ระบบรางคู่จากประจวบคีรีขันธ์ถึงชุมพร

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รายงานการลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,013.1 พันล้านบาทตั้งแต่ปีพ. ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดรัตนราชสุดาฯ กล่าวว่า การลงทุนมีมูลค่ารวม 24.72 พันล้านบาทสำหรับระบบรางคู่จากลพบุรีถึงปากพนังในจังหวัดนครสวรรค์ตามด้วยเส้นทางรถไฟจากหัวหินไปถึงเชียงแสนและเชียงคานประมาณ 85,34 พันล้านบาทระบบรถไฟคู่ 2 สาย

จากจิระ ไปยังจังหวัดขอนแก่นจำนวน 29.44 พันล้านบาทบนรถไฟรางคู่จากทางรถไฟสาย Mab Ka Bao ไปยัง Jira จำนวน 17.29 พันล้านบาทสำหรับระบบรางคู่จากประจวบคีรีขันธ์ถึงชุมพร 20.04 พันล้านบาทสำหรับเส้นทางรถไฟคู่จากนครปฐม ถึงหัวหินและอีก 10,23 พันล้านบาทสำหรับระบบรางคู่จากหัวหินถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Writen by admin