ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

จำนวนเงินที่บริจาคให้กับการวิจัยทางชีววิทยาของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในการต่อสู้กับโรคมะเร็งได้เพิ่มขึ้นเป็น 33,727,121 บาท เงินบริจาคจำนวนมหาศาลที่บริจาคให้กับกองทุนโรคมะเร็งเพื่อทำวิจัยนี้ทำให้หลาย ๆ คนเชื่อมั่นว่าทีมงานจะประสบความสำเร็จในปี พ.ศ. 2566 ในการผลิตยาชีวภาพที่พัฒนาขึ้นในประเทศ

หากเป้าหมายสามารถทำได้ค่าใช้จ่ายของยาภูมิคุ้มกันจะลดลงจาก 200,000 บาทจากการใช้ยาที่นำเข้าเป็น 20,000 บาทต่อครั้ง ศูนย์วิจัยชีววิทยาของ CU Systems นายแพทย์ตระกูลพิสิษฐ์กุลผู้เป็นหนึ่งในนักวิจัยหลักของโครงการ 3 แห่งกล่าวว่าความพยายามในการวิจัยทั้งหมดนี้จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก 1 พันล้านบาท โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 ขั้นตอนซึ่งเป็นโครงการแรกที่ดำเนินการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาและได้รับงบประมาณจากงบประมาณของ CU จำนวน 100 ล้านบาท

Writen by admin