การสูบบุหรี่กับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

การศึกษาก่อนหน้าของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมุ่งเน้นไปที่หนูเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการแยกกลไกที่อยู่เบื้องหลังโรคนี้ได้อย่างง่ายดาย แต่พบช่วงของความยากลำบากในการเลียนแบบคุณสมบัติในมนุษย์ ประการแรกหนูสัมผัสกับควันเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แต่สิ่งนี้ไม่สามารถสะท้อนความก้าวหน้าของโรคในมนุษย์

แม้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่ก็ตาม สิ่งนี้ถูกแทนที่โดยวิธีการจัดการเอนไซม์ที่เรียกว่าโปรตีเอสเข้าสู่ทางเดินหายใจโดยตรง โปรตีเอสทำลายโปรตีนทำให้มีคุณสมบัติคล้ายมนุษย์ปอดอุดกั้นเรื้อรังมากขึ้น ที่นี่เราเหนี่ยวนำให้เกิดถุงลมโป่งพองในหนูจำลองโดยใช้โปรตีเอสที่เรียกว่าอีลาสเทส จากนั้นเราทำงานย้อนหลังทีละขั้นตอนผ่านชุดเซลล์และโมเลกุลเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอาการนี้ ใช้เม้าส์พร้อมกับสิ่งที่น่าพิศวงของส่วนประกอบแต่ละส่วนของน้ำตกนี้

Writen by admin